Overleg met het Sociaal Team

Vrijdag 8 september maken we kennis met het nieuwe management van het Sociaal Team en gaan we in gesprek over de uitdagingen waar het Sociaal Team voor staat.

Vacature

De ASD kan nog een nieuw lid gebruiken. We zoeken bij voorkeur een jongere en/of iemand uit Reeuwijk.

Laat van u horen als u belangstelling heeft, dan nemen we contact op voor nadere kennismaking.

De reactie-termijn is verlopen.

secretaris@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl

Regionaal overleg over Inkoop Wmo en Jeugdzorg

De regionale werkorganisatie (RWO) Inkoop had de Adviesraden in de regio uitgenodigd om te komen praten over de adviezen die zij hadden gegeven over het Kaderdocument Inkoop.

In een open, constructief gesprek konden we onze adviezen toelichten, onder het genot van een pizza.

Het was tevens een kennismaking met vertegenwoordigers van het RWO, dat in Gouda zetelt. Bij regionale processen is het prettig om de personen achter de brieven en mails te ontmoeten en elkaars gedachtegangen te leren kennen.

Overleg over Armoede

Een vertegenwoordiging van de Adviesraad was op 14 juni in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente over Armoede en Schulddienstverlening. De gemeente is bezig met een nieuw visiedocument / beleidsplan en wij mochten onze mening en ervaringen met armoede meegeven.

Tegelijkertijd maakten we kennis met de nieuwe beleidsmedewerker Jorit Boxum (techtsvoor) en de twee nieuwe medewerkers Schulddienstverlening, Carla Neefs en Hadjra Akbar (linksvoor).

Nieuwe ASD-leden

Er zijn per juni een tweetal nieuwe ASD-leden aan het team toegevoegd, nl. Cees Vermeulen en Rypke Paulusma.

Tegelijkertijd moest een ASD-lid zijn lidmaatschap vroegtijdig beëindigen vanwege een carrière-stap. nl. Selmir Pejcinovic.

Kennismaking tussen ASD's in de regio

Op 22 mei 2023 vond een ontmoeting plaats tussen de 5 Adviesraden in de regio Midden-Holland: Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk. Er is nader kennisgemaakt en besproken hoe regionaal samen te werken.