We vinden het belangrijk dat in de plannen en het beleid wat betrekking heeft op mensen die op een bepaald moment afhankelijk zijn van de gemeente, vanuit het perspectief van de inwoners wordt gekeken. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met het effect van maatregelen op de levenssituatie van mensen. 
We kunnen dit niet zonder inbreng van mensen die gebruik maken van een voorziening van de gemeente, of mensen die op enige wijze bijdragen aan het welzijn van dorpsgenoten. 

We gaan in gesprek met gebruikers en aanbieders van ondersteuning bij Werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugdzorg, aangepast onderwijs, huisvesting, ouderenzorg, gehandicaptenvoorzieningen, mantelzorg, eenzaamheid, toegankelijkheid en meer.

​Denkt u dat het van belang is dat we ook een gesprek met u hebben, of hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op: info@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl

Jaarverslag 2022

Def Jaarverslag 2022 Tbv Extern
PDF – 555,6 KB 165 downloads

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 April 2024 Def Pdf
PDF – 635,4 KB 16 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.