We vinden het belangrijk dat in de plannen en het beleid wat betrekking heeft op mensen die op een bepaald moment afhankelijk zijn van de gemeente, vanuit het perspectief van de inwoners wordt gekeken. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met het effect van maatregelen op de levenssituatie van mensen. 
We kunnen dit niet zonder inbreng van mensen die gebruik maken van een voorziening van de gemeente, of mensen die op enige wijze bijdragen aan het welzijn van dorpsgenoten. 

We gaan in gesprek met gebruikers en aanbieders van ondersteuning bij Werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugdzorg, aangepast onderwijs, huisvesting, ouderenzorg, gehandicaptenvoorzieningen, mantelzorg, eenzaamheid, toegankelijkheid en meer.

​Denkt u dat het van belang is dat we ook een gesprek met u hebben, of hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. (info@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl)

Jaarverslag 2022

Eind maart 2023 heeft de ASD haar eerste jaarverslag aangeboden aan het College en de Raad.

Zie hiernaast.

Def Jaarverslag 2022 Tbv Extern
PDF – 555,6 KB 87 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.