De leden van de adviesraad zijn:

Marco Algera

Ik ben Marco Algera (1967) en heb in de uithoeken van Nederland en België gewoond. In 2000 ben ik met mijn gezin neergestreken in Bodegraven. Ooit opgeleid tot HBO-verpleegkundige ben ik al snel in het wetenschappelijk onderzoek terecht gekomen. Dat doe ik nu zo’n dertig jaar. Mijn werkgevers in den lande waren veelal bureaus, die vanuit het cliëntenperspectief werk(t)en.

In 2009 richtte ik als ZZP-er mijn eigen onderzoeksbureau op.  Dat bestaat nog steeds, hoewel ik tegenwoordig meer uren werkzaam ben als onderzoeker bij het lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa te Zwolle. Dit lectoraat geeft vorm aan één van de vijftien landelijke Werkplaatsen Sociaal Domein. Zo’n Werkplaats voert praktijkgericht onderzoek uit met het oog op het verbeteren van de situatie van groepen inwoners of cliënten. Onze bevindingen versterken vervolgens de beroepsopleiding Sociaal Work van Hogeschool Viaa.

Heel leuk werk, maar ik mis soms het zicht op de impact die onderzoek heeft. Daarom wil ik graag mijn vaardigheden en ervaring inzetten om (letterlijk wat dichter bij huis) ‘de zachtste stem van inwoners’, bijvoorbeeld via onderzoek, te laten horen.

Jolanda Gerbrandts

Mijn naam is Jolanda Gerbrandts, ben woonachtig met gezin in Reeuwijk (brug). Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt als adviseur en door de komst van onze gehandicapte dochter ben ik meer betrokken geraakt bij het Maatschappelijk werk en het Sociaal Domein. Na een Post HBO cliëntenondersteuning ben ik gaan werken op het Maatschappelijk vlak en al enige jaren betrokken als Welzijnsconsultant bij een Welzijnsorganisatie in de Gemeente Krimpenerwaard.

Sinds 2015 zijn de landelijke taken als Wet maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Werk en Inkomen en wet langdurige zorg aan ouderen en zieken naar de Gemeente gekomen en onlangs nog de nieuwe inburgeringswet en vroeg signalering schulden.  Het doel hiervan is dat de regels eenvoudiger worden voor inwoners, of bij complexe situatie beter samengewerkt met professionals en het sociale netwerk van de betrokkenen. Aan de andere kant lopen de geldstromen voor gemeenten terug waardoor er op een andere manier met elkaar gezocht moet worden naar (goedkope) duurzame oplossingen op het maatschappelijk vlak. Van 2010 tot eind 2021 ben ik lid geweest van de WMO-raad, waar de basis is gelegd voor lokale structuren van maatschappelijke organisaties en de gemeente, waar de (nieuwe) Adviesraad Sociaal Domein (ASD) op kan voortborduren. Als bestuurslid van het lokale preventieakkoord ben ik betrokken bij (sportieve) initiatieven van inwoners om tot meer beweging en gezonde leefstijl te komen.  Vanuit mijn maatschappelijk drive om anderen te willen helpen, heb ik mij aangemeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de ASD. Ik zie mijn rol met een integrale ‘bril’ om verbindend te zijn tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente.  Met als doel te handelen vanuit het belang van de inwoners (met name voor degenen die een extra steuntje nodig hebben). Zodat er een adequaat en passend gemeentelijk beleid gaat ontstaan dat aansluit bij burgers, lokale initiatieven en  leefwensen. 

Jan Hoogendoorn

Sinds ons huwelijk 1978 woon ik in Bodegraven, mijn vrouw komt wel uit Bodegraven. De huizenmarkt kende toen ook al knelpunten onvergelijkbaar met de situatie van nu. Eind 2020 afgezwaaid na 48 jaar in de financiële wereld te hebben gewerkt. De laatste 16 jaar gewerkt op het snijvlak van zorg en finance. In de periode 2009 tot 2017 lid geweest van de WMO raad, daarnaast in een tweetal Raden van Toezicht gezeten, één in de ouderenzorg en de laatste bij een Ziekenhuis. Om meer te kunnen betekenen voor mijn naaste heb ik me begin 2021 aangemeld bij de schuldhulpverlening die in onze gemeente wordt aangestuurd via Vota. Onze landelijke overheid heeft de aflopen jaren tal van taken overgeheveld naar de gemeenten. Voorbeelden zijn de Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Nieuwe Jeugdwet, maar ook recente taken zoals Vroeg Signalering Schulden en uitvoeringstaken uit de nieuwe Wet Inburgering. De landelijke overheid probeert door de transitie van landelijke naar lokaal de taken dichter bij de burger te brengen, helaas weten we ook dat de geldstroom horend bij deze uitvoeringstaken niet passend is. Wat wel mooi is dat elke gemeente eigen inkleuring kan geven aan deze taken. De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein probeert vanuit de burger te denken, het mede inkleuren is mijn motivatie om lid te worden van dit adviesorgaan.

Marlou Min

Ik ben mijn hele leven politiek en bestuurlijk actief geweest, altijd opkomend voor kansengelijkheid.

Als vertegenwoordiger van de vakbond FNV heb ik volop ‘gepolderd’. over thema's als beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Als ZZP-er heb ik bij verschillende gemeenten projecten gecoördineerd bij sociale diensten, zoals re-integreren naar werk en inburgering, bij ouderenorganisaties op het gebied van ouderenmishandeling en langer zelfstandig thuis wonen.

Momenteel ben ik gepensioneerd en doe veel lokaal vrijwilligerswerk, zo was ik bestuurslid bij VOTA (Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie), waar ik gezien heb hoe mensen vermalen kunnen worden tussen regels.

Rypke Paulusma

Ik werk op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Daarbij kom ik veel in aanraking met de (mis)match tussen vraag en aanbod van werk. De laatste jaren zijn dat veel mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand verkleinen kan vaak eenvoudig met kleine aanpassingen.  Kortom een leven lang ontwikkelen geldt voor een werknemer én werkgever. Als adviseur doelgroepen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ligt mijn focus op "het praktijkleren*. Het werk en het leren gaat daarmee hand in hand. Ik zie het als een belangrijk schakelmechanisme zodat meer mensen een plek in de maatschappij krijgen.
De gemeente is een partij die veel invloed kan uitoefenen op bedrijven en werkzoekenden. De Adviesraad kan met adviezen helpen om meer mensen te betrekken bij de maatschappij. Daar wordt ik blij van!

Cees Vermeulen

Ik woon heel mijn leven al in Reeuwijk, op dit moment in een samengesteld gezin waar we ons 5e kleinkind hebben mogen verwelkomen.

Eind 2020 ben ik, na 42 dienstjaren, afgezwaaid bij Engineering & Maintanance van KLM. Laatste 20 jaar beziggehouden met het "Lean" inrichten van processen waarin de mens centraal stond. Naast mijn werkzaamheden al meer dan 40 jaar bezig geweest met het trainen en begeleiden van jeugdspelers bij verschillende voetbalverenigingen. Op dit moment doe ik dit bij een kleine vereniging en daar zie de raakvlakken van het sociaal domein, bijvoorbeeld het niet kunnen sporten in verband met financiële draagvlak van ouders en of begeleiders.

Na het lezen van de vacature om lid te worden van adviesraad sociaal domein vond ik het een goed moment om mij daarvoor beschikbaar te stellen en mijn kennis te gebruiken met als doel te handelen vanuit het belang van de bewoners.

Ilse Zey

Als sociaal betrokken inwoner van Bodegraven-Reeuwijk en na omzwervingen binnen en buiten Nederland ben ik samen met mijn echtgenoot in 2001 neergestreken in Bodegraven. Als actief betrokken moeder van 2 kinderen was ik altijd te vinden op de diverse sportvelden in Bodegraven en Reeuwijk, waar ik op alle vlakken ondersteuning bood om kinderen en volwassenen te kunnen laten sporten. In mijn werkzame leven in de publieke sector heb ik geleerd mij te richten op de behoefte van de clienten, waarbij actief luisteren en het vereenvoudigen van de toegankelijkheid van voorzieningen één van mijn kerncompetenties is.

Erna Zoomers

Als moeder van 3 kinderen en inmiddels aardig wat ervaring op de verschillende gebieden binnen het Sociaal Domein, wil ik mij graag inzetten om de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. En dit alles met zo min mogelijk formulieren en hokjes. Want het mantelzorgen voor je kind of je vader of moeder doe je uit liefde en maakt het mantelzorgen (meestal) niet zwaar. De procedures, formulieren, afwijzingen, bezwaren en het aantal instanties waar je mee te maken krijgt, maken het vaak zwaar. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren hiervan.